Topic outline

  • 1. Uwagi ogólne

  • 2. Co zawiera niniejsza instrukcja?

  • 3. Jak może wyglądać logowanie dwuskładnikowe?

  • 4. Instalacja aplikacji Microsoft Authenticator.

  • 5. Konfiguracja aplikacji

  • 6. Resetowanie hasła do konta

  • 7. Rozwiązywanie problemów