Logowanie do platformy Microsoft 365 odbywa się poprzez stronę https://www.office.com/

Zalogowanie wymaga posiadania: 

  1. aktywnego konta na platformie Microsoft 365 (założone przez Uczelnię)
  2. podania loginu (dostarczone pocztą studencką lub pracowniczą)
  3. podania hasła (dostarczone pocztą studencką lub pracowniczą, hasło będzie można zmieniać)

Pierwsze logowanie do platformy Microsoft 365

Przy pierwszym logowaniu, system poprosi o zmianę hasła !

W polu Adres e-mail, telefon lub Skype, podajemy dostarczony login. Przy pierwszym logowaniu korzystamy z dostarczonego nam jednorazowego hasła

System wymusi zmianę hasła na nasze własne.

W polu Bieżące hasło, wpisujemy dostarczone hasło jednorazowe. Następnie wymyślamy swoje. Jeśli system uzna je za słabe - to poprosi o silniejsze. 

Ustawienie samodzielnego resetu hasła za pomocą emaila

Jak skonfigurować samodzielny reset hasła?

Kontakt z CNZ

Osoba nie posiadająca konta lub nie znająca hasła powinna skontaktować się w tej sprawie z działem CNZ  (cnz@pwste.edu.pl).

Last modified: Monday, 6 September 2021, 9:47 AM