Korzystanie z Teams z punktu widzenia Studenta wymaga następujących kroków:

  1. zalogowania się do platformy Microsoft 365 i uruchomienia MS Teams
  2. Dołączenie do zespołu,  np. grupa wykładowa z danego przedmiotu

1. Uruchomienie Teamsów

Możemy zalogować się teraz do MS Teams za pomocą adresu https://teams.microsoft.com.

Z Temsów można korzystać z poziomu  nowych wersji przeglądarek (Chrome, Edge, Opera) lub poziomu aplikacji (którą można zainstalować). 


Zainstalowanie aplikacji i korzystanie jest zalecane.

2. Dołączenie do zespołu

Przez zespół rozumiemy grupę (np. wykładową, ćwiczeniową) z danego przedmiotu, prowadzonego na danym roku.
Studenci mogą dopisać się do zespołów nauczycieli za pomocą kodu zespołu, który zostanie im przez wykładowców wysłany (za pomocą USOSweba lub poczty).

Po otrzymaniu kodu, Student wpisuje go tutaj:

Od tego momentu będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

Last modified: Friday, 3 September 2021, 8:46 AM