MS Teams umożliwia prowadzenie zdalnych zajęć dowolnego typu (wykłady, ćwiczenia, laboratorium, lektorat itd) ze studentami. Te zdalne zajęcia obejmują:
videokonferencje, wymianę plików, sprawdzenie obecności, czat, nagrywanie sesji itd. Funkcjonalności te są opcjonalne. 

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnych, nie ma ograniczenia na ilość grup odbywających zajęcia  w danym przedziale czasu.

W wyższych szkołach w Polsce, MS Teams stały się standardem w prowadzeniu zajęć zdalnych.

Last modified: Wednesday, 12 August 2020, 12:02 PM