Wszelkiego rodzaju zdalne interakcje z wykorzystaniem Microsoft Teams wymagają:

  1. utworzenia zespołu
  2. dodania uczestników do zespołu
  3. zorganizowania spotkania natychmiastowego
  4. planowanie spotkania

Last modified: Monday, 31 August 2020, 12:21 PM