Zespół (team) to grupa ludzi, na przykład grupa ćwiczeniowa złożona ze studentów zaproszonych przez nauczyciela  w celu realizacji interakcji, spotkań
na przykład zdalnych zajęć z określonego przedmiotu, obejmujących:

  1. videokonferencje,
  2. prowadzenie czatu
  3. udostępnianie pulpitu swojego komputera
  4. udostępnianie prezentacji w PowerPoint
  5. tworzenia nagrań ze spotkań
  6. udostępnianie plików i materiałów dydaktycznych przez prowadzącego studentom
  7. udostępnianie przez studentów swoich prac prowadzącemu
  8. tablicę

Osoba, która stworzyła dany zespół - jest jego właścicielem. Osoby należące do zespołu - członkami. Ustawieniami zespołu zarządzają jej właściciele.

Last modified: Friday, 4 September 2020, 9:31 AM