Jeśli potrzebujemy zespołu należy:

 1. Stworzyć zespół (pustą strukturę)
 2. Wybrać typ zespołu i nadać mu nazwę
 3. Dodać studentów lub inne osoby do zespołu
 4. Ustawić uprawnienia dla członków zespołu
 5. Rozpocząć lub zaplanować spotkanie

Kto tworzy zespół ?

 1. Zespół powinien tworzyć prowadzący. 
 2. Nadaje on uprawnienia członkom zespołu.
 3. Prowadzący jest właścicielem zespołu. W każdej chwili może usunąć członka zespołu lub dodać nowego.
 4. Zespół może zostać przez właściciela usunięty lub ukryty
 5. Zgromadzone materiały w ramach danego można wykorzystać w przyszłości.
 6. Wszelkie pliki gromadzą się w przestrzeni dyskowej onedrive ( 1 TB dla każdego użytkownika).

Stworzenie nowego zespołu

Nowy zespół tworzymy w zakładce Zespoły poprzez przycisk Dołącz do zespołu lub utwórz nowy.

lub klikamy na link w prawym dolnym rogu tej zakładki:

Otworzy się wtedy poniższe okno.

Klikając w przycisk Utwórz zespół, otrzymamy możliwość wyboru typ zespołu.

Przypuśćmy, że chcemy stworzyć zespół służący do przeprowadzania zdalnych zajęć z jakiegoś przedmiotu. Możemy wybrać pierwszą formę Zajęcia (klikamy na obrazek) i uzyskamy następne okienko:

Przyciskając Dalej tworzymy zespół o podanej nazwie. Automatycznie też stajemy się jego właścicielami. Mając stworzony zespół, możemy przystąpić do dodania członków do niego lub ustawienia innych jego właściwości.

Last modified: Friday, 4 September 2020, 11:40 AM