Na poprzedniej stronie pokazano miejsce w które trzeba kliknąć w celu wygenerowania kodu dostępu do zespołu.

Klikając w przycisk Wygeneruj, dostaniemy kod dostępu do zespołu, który można rozesłać do zaproszonych osób. 

Osoba (na przykład student), która otrzymała kod zespołu wpisuje go w tym miejscu:

Pojawi się wtedy przycisk Dołącz do zespołu - jego kliknięcie spowoduje dołączenie do zespołu.

Last modified: Wednesday, 12 August 2020, 6:47 PM