Poniższy formularz pozwala na ręczne dodawanie studentów do grupy.

Przyciskając Dalej przechodzimy do okna pozwalającego na dodawanie studentów ( i nauczycieli). Zakładając zespół - automatycznie stajemy się właścicielami.

Wpisując początek albumu, dostajemy listę osób z imieniem i nazwiskiem. Wybieramy daną osobę przez kliknięcie na nią.

Przyciskając Dalej, dodajemy wybrane osoby do zespołu.

Last modified: Thursday, 23 July 2020, 12:26 PM