Z poziomu danego zespołu można zainicjować natychmiastowe spotkanie.

Otworzy się okno pozwalające natychmiastowe rozpoczęcie spotkania.

Po rozpoczęciu spotkania możemy poprosić o dołączenie się innych innych osób.

Jeśli członkowie zespołu dołączyli do zespołu poprzez kod zespołu, to mogą oni dołączyć do rozpoczętego spotkania samodzielnie.

Last modified: Friday, 4 September 2020, 10:27 AM