Po rozpoczęciu spotkania warto wyświetlić w panelu bocznym wygodną i przejrzystą listę uczestników, wraz z informacją czy ich kamery oraz mikrofony są włączone. Poruszenie myszą powoduje pojawienie się paska menu, gdzie dostępna jest ta opcja:

Po kliknięciu ikony "Pokaż uczestników" po prawej stronie pojawi się lista osób, które dołączyły do spotkania:

Po kliknięciu na ... (więcej opcji), zostanie otworzone okno:

możemy wtedy pobrać listę obecności w pliku i otworzyć ją w Excelu.

Last modified: Friday, 4 September 2020, 11:20 AM