W momencie rozpoczęcia spotkania aplikacja MS Teams pozwala zdecydować czy nasza kamera oraz mikrofon będą włączone. Ustawienia te można zmieniać w trakcie połączenia. Możemy w razie potrzeby włączać i wyłączać nasz mikrofon oraz kamerę.

Istnieje również możliwość wyłączenia mikrofonów uczestników, pojedynczo bądź wszystkich jednocześnie:

Last modified: Thursday, 23 July 2020, 1:56 PM