Jeśli chcemy przedstawiać pewne treści na swoim ekranie tak, aby pozostali uczestniczy je widzieli (i słyszeli), należy wykorzystać opcję "Udostępnij ekran" dostępną w pasku menu.

1. Należy kliknąć ikonę udostępniania,
2. Jeśli chcemy aby uczestnicy słyszeli odtwarzany materiał, na tym etapie konieczne jest zaznaczenie opcji "Dołącz dźwięk systemowy". Wówczas oprócz naszego głosu z mikrofonu słyszalne będą wszelkie dźwięki generowane przez system,
3. Ostatnim etapem jest wybór obszaru udostępniania. Możliwe jest pokazywanie całego ekranu lub tylko wybranego okienka programu.


Last modified: Thursday, 23 July 2020, 2:34 PM