MS Teams ma specjlnyy sposób udostępniania prezentucji. co jest przedstawione na poniższym filmie.

Last modified: Monday, 31 August 2020, 1:42 PM