W czasie trwania połączenia istnieje możliwość zapisywania ważnych informacji dla uczestników w postaci notatek, które będą dostępne również po zakończeniu spotkania. Opcja "Pokaż notatki ze spotkania" prowadzi nas do okienka tworzenia i przeglądania notatek:

Last modified: Thursday, 23 July 2020, 2:09 PM