Bardzo ważnym miejscem podczas połączenia jest okienko czatu, wywoływane z paska menu. Możemy tam obserwować wpisy uczestników, którzy komentują spotkanie na bieżąco, chcą przekazać innym informacje lub np. mają wyłączony (uszkodzony) mikrofon.

Tam też pojawia się ikonka pozwalająca na przesyłanie uczestnikom plików.

W okienku czatu pojawiają się również na bieżąco informacje o notatkach, przesłanych plikach oraz zarejestrowanych fragmentach spotkania:

Last modified: Thursday, 23 July 2020, 2:44 PM