Informacje ogólne

Badanie przeprowadził Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu. Pytania proszę kierować na adres e-mail: dostepnosc@pwste.edu.pl , tel.: 16 624 46 39

 • Data zakończenia badania: 2022-07-21

Poniżej zamieszczono informacje opisujące stan dostępności cyfrowej badanego serwisu na dzień zakończenia badania audytowego. Pominięto obszary, które nie miały zastosowania w badanym serwisie. Dla każdego pytania z wybranego obszaru wskazano jedną z odpowiedzi (Pozytywna/Negatywna/Nie dotyczy). Odpowiedź pozytywna oznacza, że serwis spełnia kryteria wytycznych WCAG. Odpoweidź negatywna oznacza, że serwis nie spełnia kryteriów WCAG, a odpowiedź nie dotyczy oznacza, że wybrane pytanie nie miało zastosowania do audytowanego serwisu

W sytuacji wątpliwości czy potrzeby dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z zespołem audytowym.

Sprawdzane obszary:


Nawigacja

 • Czy widać, który element jest aktywny przy nawigacji klawiaturą? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy przy odtwarzaczu multimediów niedostępnym za pomocą klawiatury jest tekstowa alternatywa multimediów? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy jest na stronie pułapka klawiaturowa? Odpowiedź : Pozytywna (Serwis nie posiada pułapki klawiaturowej)
 • Czy jest ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy na stronie jest mechanizm otwierający nowe okno bez udziału użytkownika? Odpowiedź : Pozytywna (Serwis nie posiada mechanizmów pozwalających na otwarcie nowego okna bez udziału użytkownika)
 • Czy jest na stronie jest mapa strony lub wyszukiwarka? Odpowiedź : Negatywna (Serwis nie posiada mapy strony)
 • Czy wygląd i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy nawigacja za pomocą klawiatury jest logiczna i zgodna z wyglądem strony? Odpowiedź : Pozytywna

Wygląd

 • Czy są elementy, które szybko błyskają na czerwono lub gwałtownie zmieniają jasność? Odpowiedź : Pozytywna (Serwis nie posiada elementów błyskających oraz gwałtownie zmieniających jasność)
 • Czy po powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma)? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy jest automatycznie uruchamiany dźwięk, którego nie da się zatrzymać? Odpowiedź : Pozytywna (Serwis nie włącza automatycznie dźwięku)
 • Czy są migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać? Odpowiedź : Pozytywna (Serwis nie posiada poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać)
 • Czy są tytuły stron i czy mają poprawną strukturę? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy złożony element graficzny ma poszerzony opis? Odpowiedź : Negatywna (Niektóre kursy serwisu posiadają elementy graficzne, które nie są dostępne cyfrowo)
 • Czy mniejsza szerokość lub wysokość widoku strony nie ogranicza treści ani funkcji i nie wymaga przesuwania widoku strony w poziomie? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy są na stronie znaczniki blink, bgsound lub marqee? Odpowiedź : Pozytywna (Serwis nie posiada wspomnianych znaczników)
 • Czy po wyłączeniu stylów CSS informacje na stronie są czytelne? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy selektor CSS outline wyłącza fokus? Odpowiedź : Pozytywna W serwisie nie zastosowano selektora "outline"
 • Czy kontrast tekstu w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1? Odpowiedź : Pozytywna (Bdanie elementów przeprowadzono za pomocą narzędzia WAVE - wtyczka do przeglądarki internetowej Firefox)
 • Czy kontrast elementów interfejsu i grafik pozwalających na zrozumienie treści lub niosących ważne informacje w stosunku do tła wynosi co najmniej 3:1? Odpowiedź : Pozytywna (Bdanie elementów przeprowadzono za pomocą narzędzia WAVE - wtyczka do przeglądarki internetowej Firefox)
 • Czy linki są spójnie wyróżniane wizualnie? Odpowiedź : Pozytywna

Formularze

 • Czy obok pól formularzy są etykiety mówią jasno jakie dane wpisać w te pola? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy informacja o błędzie w formularzu jasno opisuje błąd, jest dostępna i zrozumiała dla wszystkich użytkowników? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy przy błędnie wypełnionych polach pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane? Odpowiedź : Negatywna (W niektórych miejsach serwisu pojawiają się formularze, które w niejednoznaczny sposób mówią jak poprawić dane, aby przejść do kolejnego kroku)
 • Czy w formularzu, związanym ze zobowiązaniami prawnymi lub finansowymi, można zweryfikować i poprawić dane przed ich wysłaniem? Odpowiedź : Nie dotyczy
 • Czy zabezpieczenie CAPTCHA jest dostępne cyfrowo? Odpowiedź : Nie dotyczy
 • Czy wszystkie pola formularzy są poprawnie, jednoznacznie zidentyfikowane? Odpowiedź : Pozytywna

Mulitimedia

 • Czy elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje mają opis tekstowy wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą? Odpowiedź : Negatywna (Niektóre elementy multimedialne nie są dostępne cyfrowo)
 • Czy film lub animacja zawierające ścieżkę dźwiękową mają napisy dla osób niesłyszących?Odpowiedź : Negatywna (Niektóre elementy multimedialne nie są dostępne cyfrowo)
 • Czy filmy i animacje mają audiodeskrypcję? Odpowiedź : Negatywna

Dokumenty

 • Czy w link do dokumentu do pobrania ma informacje o jego formacie, rozmiarze i języku? Odpowiedź : Negatywna (Linki zawierające dokumenty do pobrania nie informują użytkownika o rozmarze oraz języku)
 • Czy dokumenty do pobrania są dostępne cyfrowo? Odpowiedź : Negatywna (Niektóre dokumenty nie są dostępne cyfrowo)

Struktura treści

 • Czy na każdej stronie jest nagłówek h1? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy nagłówki są zdefiniowane w kodzie strony, w odpowiedniej kolejności? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy listy elementów są zdefiniowane w kodzie strony? Odpowiedź : Nie dotyczy
 • Czy tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy tabela prezentująca dane ma tytuł i opis? Odpowiedź : Negatywna (Nie wszystkie tabele zawierają znaczników caption oraz summary)
 • Czy jest tabela prezentująca dane, stworzona w inny sposób niż znacznikami tabel? Odpowiedź : Nie dotyczy
 • Czy tabela będąca szkieletem strony ma jasno określoną rolę? Odpowiedź : Nie dotyczy
 • Czy struktura list definicji jest poprawna? Odpowiedź : Nie dotyczy
 • Czy znaczące informacje generowane poprzez arkusze stylów mają dostępną alternatywę? Odpowiedź : Nie dotyczy
 • Czy elementy HTML służące do uruchomienia akcji są poprawnie użyte? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy ramki na stronie mają tytuły? Odpowiedź : Nie dotyczy

Linki

 • Czy linki menu są zgrupowane w kodzie w listę? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy na stronie są puste linki? Odpowiedź : Negatywna (W niektórych miejschach serwisu pojawiają się puste linki)
 • Czy funkcja linków o tej samej treści jest spójna w całym serwisie? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy cel i działanie linku są łatwe do zrozumienia? Odpowiedź : Pozytywna

Elementy graficzne

 • Czy element img przekazujący informacje ma poprawnie sformułowany atrybut alt? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy dekoracyjny element img ma pusty atrybut alt? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy powtarzające się elementy graficzne mają zawsze taką samą alternatywę tekstową? Odpowiedź : Pozytywna

Treści

 • Czy ustawienie odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami powoduje utratę czytelności? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy na stronie nie ma słów pisanych literami oddzielonymi spacjami? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy rozmiar czcionek w elementach formularzy jest określany tylko w jednostkach względnych? Odpowiedź : Nie dotyczy
 • Czy treści obcojęzyczne mają poprawnie zdefiniowany język? Odpowiedź : Nie dotyczy (W serwisie nie można wprowadzać treści w języku alternatywnym)
 • Czy rozmiar czcionek w elementach formularzy jest określany tylko w jednostkach względnych? Odpowiedź : Negatynwa ( Niektóre elementy formularzy zdefiniowane są za pomocą jednostek bezwzględnych (np. px))
 • Czy kolor elementu i kolor jego tła są zawsze wspólnie definiowane w arkuszu styli? Odpowiedź : Negatywna (Niektóre elementy zdefiniowane w arkuszach styli nie mają określonych tylko element jego koloru bez koloru tła i na odwrót jednak nie wpływa na nieprawidłowy kontrastv)

Jakość kodu

 • Czy na stronie są błędy walidacji lub przestarzałe, nieużywane elementy HTML? Odpowiedź : Negatywna (W serwisie występują problem w walidacją arkusza styli)
 • Czy każda strona ma poprawną deklarację języka? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy w kodzie strony są elementy HTML służące prezentacji? Odpowiedź : Pozytywna
 • Czy deklaracja DTD jest poprawnie sformułowana w kodzie strony? Odpowiedź : Pozytywna