Na Microsoft Teams możemy patrzeć jako na pewien zespół narzędzi i usług umożliwiający zdalną pracę zespołową, a w szczególności videokonferencje, czat, wymianę plików, tworzenie notatek w ranach zdefiniowanego zespołu użytkowników z przydzielonymi rolami i uprawnieniami. Jest on elementem składowym Microsoft 365. Z uwagi na powyższe cechy bardzo dobrze nadaje się do prowadzenia zajęć zdalnych. Korzystanie z MS  Teams może odbywać się poprzez zainstalowaną aplikację, przeglądarkę lub aplikację mobilną.

Klikając w ikonę Teams otworzy się strona internetowa Teams w bieżącej przeglądarce. W przypadku przeglądarki:

  • Chrome, Edge, Opera - można pracować z Teams lub zainstalować aplikację
  • Mozilla - trzeba zainstalować aplikację.

Korzystanie z Teams poprzez aplikację jest generalnie zalecane.

Last modified: Monday, 31 August 2020, 2:32 PM